Thông tin thanh toán

Để thuận tiện cho khách hàng, Ngân Hà Decor có hai hình thức thanh toán như sau: 1. Hình thức thanh toán COD (Cash On Delivery) – Giao hàng và nhận tiền Quý khách thanh toán cho nhân viên giao hàng sau khi đã nhận...